Bestämmelser för bidrag till organisationer och ideella föreningar


Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov enligt Linnéa och Josef Carlssons Stiftelses bestämmelser för bidrag. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning och dylikt.

Bidrag ges inte till organisation som har stat, landsting eller kommun som huvudman.

Observera att räkenskapssammandrag/senaste årsredovisning och budget skall bifogas ansökan.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Senaste datum för ansökan är 15 oktober varje år.

Ansökan lämnas i ett (1) exemplar. Skriftligt besked lämnas till alla sökanden omkring början december.Ansökningsblankett kan laddas ner på knappen nedan.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-21 70 19

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg